Bygget

 

Huvudbyggnaden Igelsta Gård fick sitt nuvarande utseende under de första åren på 1900-talet. Sedan den siste arrendatorn avlidit 2003 har huset stått tomt under tilltagande förfall. När Birkaporten först fick tillgång till huset den 1 juli 2009 var huset svårt fuktskadat p g a läckande tak, samtliga fönsterrutor var sönderslagna och interiören var delvis vandaliserad.

Genom ideella insatser av medlemmar i frimurarna, samarbete med skolor med olika yrkesutbildningar, sommarjobbande skolungdomar, personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och till viss del professionella hantverkare, har vi satsat närmare 20 000 arbetstimmar i renoverings- och ombyggnadsarbeten. Vi kunde flyta in i huset hösten 2011. För den som idag ser Igelsta Gård är det svårt att förstå hur dåligt huset var när renoveringen började.

Här följer en bildkavalkad från projektets gång…